Şirketin Pay Sahipleri ve Pay Oranları

Ortağın Adı/Unvanı Pay Adedi Pay Bedeli (TL) HİSSE ORANI (%)
Park Holding A.Ş. 203.573.000 203.573.000 99,58%
Turgay Ciner 867.000 867.000 0,42%
Toplam 204.440.000 204.440.000 100%