Şirket profili

15.11.1995 yılında kurulan Park Teknik, 1996 yılında Ankara Çayırhan’da Yap-İşlet kapsamında yılda 2.500.000 ton linyit ton (+/- %20) kömürün maden sahasından çıkarılması ve Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (“TEİAŞ”) tesislerine teslim edilmesi işini üstlenmiştir. 15 yıllık bir süreyi kapsayan bu iş 29 Aralık 2010 tarihinde bitmiştir. Bu tarihten sonra ek protokollerle sözleşme süresi 31 Ağustos 2011 tarihine kadar uzatılmıştır. Böylece yüklenici sözleşmesine ve ek süre uzatımları süresince toplam 37.322.712 ton kömür üretimi gerçekleştirerek iş bitirme belgesini almıştır.

Park Teknik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (“TKİ”) ile 14 Ekim 2004 tarihinde, GLİ Tunçbilek Büyükdüz Yeraltı Sahası’ndan 10 yıllığına ve 5 Milyon ton linyit kömürü çıkarma işi için sözleşme yapmıştır. Sözleşmede belirtilen tonaj 8 Ekim 2011 tarihinde tamamlanmıştır. Aynı sahada arta kalan yaklaşık 3.000.000 ton kömür için 28 Ekim 2011 tarihinde 3 yıllığına ilave sözleşme yapılmıştır. İlave iş ile birlikte sözleşmeye konu kömür üretimi 8.000.000 tona çıkmıştır. Sahadan 2.508.354 Ton kömür çıkarılmış ve 11.10.2014 tarihinde bitirilmiştir.

EÜAŞ’a ait Afşin-Elbistan Çöllolar kömür sahası açık maden işletmesi 02 Nisan 2007 tarihinde yapılan sözleşme sonucu fiyat farkları hariç 4.296.112.500 TL bedelle Park Teknik’e verilmiştir. Park Teknik, sözleşme gereğince yer tesliminden itibaren 3 yılı yatırım 25 yılı işletme süresi olarak 28 yıllık süre içinde toplam 431.250.000 ton kömür üretecektir. İş yeri teslimi idarece 24 Nisan 2007 tarihinde yapılmıştır. 2011 yılında meydana gelen heyelanlar nedeniyle hazırlık ve üretim faaliyetleri sonlandırılmış olup 26.10.2021 tarihinde ise EÜAŞ ile karşılıklı protokol ile tasfiye edilmiştir.

Park Teknik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (“TKİ”) ile 02 Temmuz 2012 tarihinde, GLİ İğdekuzu Yeraltı Sahası’ndan 2 yıl hazırlık, 10 yıl işletme olmak üzere toplam 12 yıl boyunca 6 Milyon ton linyit kömürü çıkarma işi için sözleşme yapmıştır. 23.07.2012 tarihinde yer teslimi yapılmış olup kömür çıkartma hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Maden sahasında 5.728.565,58 Ton üretim yapılıp 03.11.2021 tarihinde kabul tutanağına bağlanarak taahhüdünü tamamlanmıştır.

Ankara Esenboğa’da 45 MW gücündeki mobil santrali mevcuttur.

Park Teknik, biri Bilecik / Bozüyük, diğeri ise Akyazı / Pazarköy’de bulunan iki adet hidroelektrik santralinin işletmesini 5 yıl süre ile üstlenmiştir. Bilecik / Bozüyük hidroelektrik santralinin sözleşmesi Nisan 2009 Akyazı / Pazarköy hidroelektrik santralinin ise Eylül 2011 tarihinde sona ermiştir.

Şirket grup şirketlerinden Park Enerji Ekipmanları Madencilik San ve Tic. A.Ş.’nin Park Holding ile birleşmesi nedeniyle Park Enerjinin Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ‘na  yapmış olduğu kömür zenginleştirme işini devralmıştır. Devir alınan kömür yıkama ve torbalama işi 31.12.2019 tarihine kadar ifa edilmiş olup mevcut ilk madde malzeme, hammadde ile makine ve ekipmanlar bedeli mukabilinde TTK’na devredilerek sonlandırılmıştır