Tarihçe

1940                      ilk rezerv araştırması yapılmıştır

1966                      Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından devralınmıştır

1977                      Orta Anadolu İletmesi Müessesi Müdürlüğü kurulmuştur

1985                      işletme müdürlüğü, bölge müdürlüğüne dönüştürülmüş ve tam mekanize üretime geçilmiştir

1995                      işletme hakkı ciner grubuna gecti

2000                     2000 yılında 620 MW gücüyle dört üniteden oluşan Çayırhan Termik Santrali ve bu santrale kömür veren maden sahasının 20 yıllığına işletme hakkı ciner grubuna geçti